POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
ÇANAKKALE DENİZ POLİSİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE DENİZ POLİSİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KORUMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ

02/07/2013 tarih ve 2013/5152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16/08/2013 tarihinde Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Koruma Dairesi Başkanlığına doğrudan bağlı taşra teşkilatı olarak Çanakkale ilinde 3699 metrekarelik alan içerisinde kurulmuştur. 2018 yılında tesis edilen yeni hizmet binasıyla ve arttırılan teknik ekipmanla eğitim ve idari faaliyetlerine devam etmektedir. Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatının Kurbağa Adam branşlı ve Gemi Adamı branşlı personel ihtiyacını karşılamak, Deniz Polisi olarak karada ve denizde görev yapan personelimizin denizcilik alanındaki mevzuat bilgisini ve denizde yapılan uygulamalardaki farkındalığını, bilgi ve tecrübesini geliştirmek, tüm Teşkilat personelimize yönelik yüzme ve cankurtaran eğitimleri dâhil olmak üzere hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca bahsi geçen tüm eğitimler hem yurtiçinde hem de yurtdışında diğer kurumlara da verilebilmektedir.  Eğitim faaliyetlerini daha aktif ve etkin bir şekilde icra edebilmek amacıyla 2020 yılında envanterimizdeki en büyük gemi olarak Teşkilatımıza kazandırılan ve Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilen 25 metre uzunluğundaki Eğitim Gemimizin 12.10.2020 tarihinde muayene kabul komisyonu tarafından kabulü yapılarak EG-1701 Şehit Polis Memuru İdris ATALAN ismiyle göreve başlamıştır.

ÇANAKKALE DENİZ POLİSİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE VERİLEN EĞİTİMLER

 Gemi Adamı Branş Eğitimi

01/08/2018 tarihinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı Gemi Adamı Branş Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

 Branşlaşma ile birlikte;

  • Teşkilatımıza deniz hukukuna hâkim, deniz aracı konusunda yeterli teknik bilgi ve beceriye sahip, profesyonel şekilde deniz araçları kullanabilecek personel kazandırılacak ve ilgili alanında görev yapması sağlanacaktır.
  • Deniz araçlarının profesyonel personel tarafından kullanılmasıyla, oluşabilecek deniz kazalarının önüne geçilerek, bakım ve onarım masraflarında Genel Müdürlüğümüze olan maliyetleri azalacaktır.
  • Uluslararası ve ulusal mevzuata hâkim olunarak, Ülkemizin toplam 8.484 km uzunluğundaki kıyı şeridinde ve karasularımızda Genel Müdürlüğümüz en iyi şekilde temsil edilecektir.
  • Deniz araçlarının kullanım ömrü artarak, görevlerin yerine getirilmesinde çok daha fazla fayda ve verimlilik sağlanacaktır.

Kurbağa Adam Branş Eğitimi

Emniyet Teşkilatında 1999 yılındaki Bakanlık makamının onayı ile Sualtı Grup Amirlikleri kurulmuş ve çalışmalara başlanılmıştır. 16/11/2000 tarihinde Bakanlık makamının onayı ile Dalış Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 2008 yılında yapılan mevzuat düzenlemesi ile Balıkadam hizmet branşı Kurbağa Adam olarak değiştirilmiştir.

 Branş alan kurbağa adam;

  • Denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri aramak, limanlarımıza kaçak mal, silah ve uyuşturucu madde getirdiği şüphesi bulunan gemileri aramak,
  • Yerli ve yabancı devlet büyüklerinin gemi ile yapacağı ulaşım, geziler ve/veya suya kıyısı olan mahallerde yapacağı toplantı, miting ve benzeri durumlarda iskele, rıhtım gibi benzeri yerler ile deniz aracının sualtında kalan kısmında güvenlik amaçlı karina kontrolü ve/veya diğer sualtı arama faaliyetlerini yapmak,
  • Sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerinde bulunmak ile görevlidir.