POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
CİHANDA TEKTİR ÜLKEM
CİHANDA TEKTİR ÜLKEM

 

Anadolu’yum, medeniyetlerin beşiği, sevginin ve aşkın vatanı

Nice bedenler bağrımda mihmandır sağ olsun diye canı cananı

Bir yanım acem, bir yanım Kafkas yurdudur, gel de beni özde tanı

Her karemde hazin bir hikâye yatar, bulamadım deruni anlayanı

 

Bu topraklar Anadolu’dur ecdadın son hediyesi

Ne cefa çekildi sönmez memleketin yanan meşalesi

Peygamber müjdesidir bu topraklar, dinmez ezan sesi

Düşmana verilmez bu Devlet, İslam’ın dik duran son kalesi

 

Annelerin duasıyla ayakta bu Devlet

Dualar oldukça eza görmez bu millet

Bin kez yıksalar da yok olmaz bu ümmet

Yine küllerinden doğar cihana bu şanlı Devlet

 

Teslim olmaz, iman dolu göğsü var, direnir her bir beşer

Gün gelir karanlıklar aydınlık olur yeryüzünde kalmaz şer

Kendini sahib-i âlem sanıp, cihana hüküm süren şeytani beşer

Kaçacak yeri kalmaz toprak bile gün gelir ona mezar eşer

 

Ümmet sensiz ise korkup, sindi diye sanma

Sabredip beklerken hali perişan diye sanma

Ecdad Antep’te Karayılan Erzurum’da Nene Hatun’dur

Bu Menfi mezalimin ebediyen sürer sanma

 

 

Cihanda tektir ülkem, hiçbir diyarda bulunmaz bir benzeri

Ata yadigârıdır şahadetle atılmıştır, yıkılmaz zemheride temeli

Ana ocağıdır bu topraklar mazlumların son bir menzili

Değmesin ecdadın şanına, zalimin kana bulanmış namahrem eli

 

Edirne’den Kars’a yurt etmekti gaye, buydu ecdadın emeli

Asırların emanetidir, yıkılmaz durur dini İslam’ın eseri

On yıllardır durmaz coşar, yürekler hep mahşer yeri

Yıkılsa da cihan hiçbir güç ayıramaz yıldızdan hilali

 

Ayağında yıpranmış durur, bir çift yamalı potini

Arzu eder yarinin yanağında beliren nazlı gamzesini

Yüreğine sarar durur yârinden kalan oyalı mendilini

Mendilinde saklar nazlı yârin gül kokulu zülfü telini

 

Dağlar başında uçsuz sınırlarda memleketi kollar

Milyonlar rahat uyusun diye bedenini taşlara dayar

Yoktur belki hatırlayanı, evladı eşi onu ıraklarda arar

Her sabahın seherinde ailesine kavuşmak için günleri sayar

 

“İnsanları yaşat ki Devlet yaşasın” der pir-i edep Edebali,

Hakka bigâne olup payidar olduğu görülmez bir Devletin ihtimali

Der ki Fatih hükmedersen Kadı’ya yok olur adaletin cemali

Bu edep iledir ki asırlarca yaşadı Devlet-i Cihan Devlet-i Ali  

                                                        

YAZAN: Mizgin URUÇ