POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
“DEZAVANTAJLILARIN TRAFİĞE ADAPTASYONUNDA YETİŞKİN EĞİTİMİNİN AB STANDARTLARIYLA UYUMLAŞTIRILMASI” PROJESİ
 “DEZAVANTAJLILARIN TRAFİĞE ADAPTASYONUNDA YETİŞKİN EĞİTİMİNİN AB STANDARTLARIYLA UYUMLAŞTIRILMASI” PROJESİ

2018 yılı Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 326 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda 326 proje başvurusundan 18 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesi kabul edilen 18 projenin arasına girmeyi başarmıştır.

Ülkemizde hızla gelişen kentleşme, sanayileşme ve nüfus artışı beraberinde bir takım sorunları da getirmektedir. Bu süreçten etkilenenler arasında trafik ortamı da bulunmaktadır. Trafik, toplumun tüm yapılarını ve kurumlarını kapsayan, aynı zamanda da toplumun coğrafyasından ekonomisine kadar birçok alanı etkileyen bir yapıya sahiptir. Trafikte karşılaşılabilecek riskler konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak, trafik eğitimi konusundaki eksiklikler, güvenli trafik bilincinin oluşması konusunda yaşanan sıkıntılar trafik kazalarını artırmaktadır. Trafik sorunu nasıl çözülebilir ve trafik kazaları nasıl en aza indirilebilir? Bu soruya verilebilecek en güzel cevap ya da anahtar kelime “eğitim”dir.

Projemizin hazırlanma sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğümüzden alınan verilere göre; 2016 yılında ülkemiz polis sorumluluk bölgesinde 370.996 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda toplam 2.266 kişi hayatını kaybetmiş ve 252.857 kişi de yaralanmıştır.

Ayrıca trafikteki dezavantajlı sürücüler (60 yaş üstü sürücüler ve engelli sürücüler) ülke genelinde 17.423 trafik kazasına karışmış, 294 kişi hayatını kaybetmiş, 25.152 kişi de yaralanmıştır. İlimizde ise 388 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetmiş 759 kişi de yaralanmıştır.

Yukarıdaki kaza verileri doğrultusunda dezavantajlıların ülke ve ilimiz genelinde trafikteki durumlarının çok iç açıcı olmadığı görülmektedir. Türk Polis teşkilatı kurulduğu günden bugüne trafik birimleri ile vatandaşların trafik kazalarına karışmamaları için eğitim faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, yetişkin vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın trafik kuralları hakkında bilgilendirilmesi amacı ile ilimizde 2017 yılında 165 ayrı noktada 23.870 yetişkine ve ilk, orta ve lise  olmak üzere toplamda 453 okulda öğrenim gören 58.625 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir. Avrupa’da trafik kültürünün eğitimi “toplum polisliği” kavramıyla yakından ilişkilidir. Trafik kültürünün yüksek olduğu ülkelerde kazaya karışma olasılığı da düşüktür. Dezavantajlı grupların trafiğe adaptasyonu sürecindeki zorlukların azaltılması, risk grubunda yer alan kişilerin yetişkin eğitime ulaşma imkânlarının artırılması, kültürler arası iletişimin artırılması, sınır ötesi işbirlikleri ve hareketlilik yoluyla kalitenin güçlendirilmesi projenin temel öncelikleri arasındadır.

2018 Program Rehberi’nde Avrupa Birliği öncelikleri arasında yer alan “dezavantajlı yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçlarına cevap verme konusunda yetişkin eğitimi kurum/kuruluş personelinin yeterlilik kazanması, sığınmacı yetişkin öğrenicilerinin eğitilmesi”, hedef grubu oluşturan dezavantajlıların trafiğe adaptasyonu ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki sadece hedef gruplar açısından değil hedef grupların aileleri açısından da belirgin bir ihtiyacı öne çıkarmaktadır.

 

Projemizin temel hedefi; Kayseri ilinde dezavantajlı sürücülerin (60 yaş üstü sürücüler, engelli ve mülteci sürücüler) trafiğe adaptasyonuna yönelik yetişkin eğitimi veren eğitimcilerin, Avrupa Birliği standartlarında eğitim alması ve proje hedeflerine ulaşması adına güncel ve modern tekniklerde daha nitelikli eğitimci olabilmesini sağlamak, tüm Kayseri ilinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlardaki dezavantajlı yetişkin bireylerin bu konuda eğitimlerini Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sertifikalı olarak gerçekleştirmek ve dezavantajlıların AB standartlarında yaşamalarına katkı sağlamaktır.             

Projemiz kapsamında bir konsorsiyum oluşturarak, konsorsiyum üyesi tüm kurumlardan katılımcılar ile ilk defa yetişkin eğitimi veren eğitimciler grubu yurt dışı projesi gerçekleştirme fırsatı yakalayacaktır. Konsorsiyum üyeleri; Litvanya Utenos Kolegija (Utena Üniversitesinin) ev sahipliği ile yerel ortak olarak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve trafik kazaları sonucu engelli olan üyelerin de aralarında bulunduğu Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir.

Projemize konsorsiyum üyesi kurumlardan toplam 9 yetişkin eğiticisi katılacak olup katılımcılardan biri engelli katılımcı olacak ve katılımcılar hali hazırda düzenlenmiş olan kurs programına katılarak bu sürede yetişkin eğitimi üzerine teorik ve pratik uygulamalar konusunda eğitim alacaktır.

Hareketlilik ve işbirliği kapsamında, 9 kişilik bir ekip ile 2019 yılı Nisan ayında Litvanya Utena şehrinde faaliyet gösteren Utenos Kolegija (Utena Üniversitesi) eğitim kurumunda seyahat dahil bir haftalık karşılıklı hazırlanan yetişkin eğitimi programı icra edilecektir.

 

Projenin yürütülmesi sonucu; Yetişkin eğiticiler; Avrupa'daki yetişkin eğitimi metotlarını öğrenecek, eğitici personelin gelişimine katkı sağlanacak, yetişkin eğitim sistemimize entegre edebileceğimiz yenilikleri taşımada köprü görevi görecekler,

•Yetişkin eğitimi ile hayat boyu öğrenmenin önemini anlayacaklar,

•Kişisel ve mesleki gelişim açısından dil bilir olmanın önemini kavrayacak, dil öğrenme adına istek uyandırılacak,

•Her katılımcı adına onaylanmış temel düzey dil sertifikası edinilecek,

•Artan mesleki donanım, bilgi ve becerileriyle verecekleri eğitim hizmetinin kalitesi artacak,

•Farklı kültürdeki insanları tanımalarıyla çeşitliliklerini yargılamak yerine, kültürel hoşgörü kazanmalarına ve olası önyargılarını yıkmalarına vesile olunacak, bu kapsamda özellikle ilimizdeki göçmen nüfus ile yapılacak eğitim faaliyetlerine yansıyacak,

•Eğitim alacakları alanlarda Avrupa'daki uygulamaları görecek, yetişkin eğitimi ve dezavantajlıların eğitimlerinde bir model yaklaşım tarzı kazanılacak,

•Kurumlarımız uluslararası proje hazırlama ve organizasyon yapma konusunda deneyimlerini artıracak bu sayede yeni projeler hazırlama konusunda daha profesyonel adımlar atabileceklerdir.

 

Mehmet TABAK

Polis Memuru / Proje Koordinatörü