POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
KÜNYE

POLİS DERGİSİ KÜNYESİ

 

5187 Sayılı Basın Kanununa Göre

Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Sahibi
Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

 

Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Orçun İMGA

 

Editör

Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI

 

Yayın Kurulu

Kasım BİNER (2. Sn.Em.Md.)

Doç.Dr. Mehmet Ali TEKİNER

Dr.Öğr. Üyesi Deniz ACARAY

Dr.Öğr. Üyesi Oğuzhan YANARIŞIK

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sencer PEKER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİRDEN

 

Yazı İşleri Müdürü

İlknur BAYBAŞ (2. Sınıf Emniyet Müdürü)

 

İnceleme Komisyonu

Doç. Dr. Ufuk AYHAN (1. Sn. Em. Md.)

Prof. Dr. Bayram Ali SONER

Prof. Dr. Şenol YAPRAK

Doç. Dr. Mustafa YAYLA

Doç. Dr. Seda ÖZYILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Levent YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KAVSIRACI

Dr. Öğr. Üyesi Ülgen ASLAN DÜZGÜN

Arş. Gör. Simge VARLIK

Arş Gör. Aslıhan KÜÇÜKER 

Arş. Gör. Kübra Betül BİÇEN GÖREN

Arş. Gör. Özlem ALKAN

Arş. Gör. Emre ÖZTÜRK

 

                                                                                                                                                      Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ

Prof. Dr. Ali Resul USUL

Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

Prof. Dr. Birol AKGÜN

Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL

Prof. Dr. Erhan AFYONCU

Prof. Dr. Eyüp G. İSBİR

Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Prof. Dr. İbrahim Yaşar HACISALİHOĞLU

                                                                                                                                                  Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Prof. Dr. Şule TOKTAŞ

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Dr. Murat YILMAZ

 

Yayın Yürü: Yaygın Süreli Yayın

Yayın Periyodu: Üç ayda bir yayınlanır.

 

Yıl: 28  Sayı: 110

EGM Yayın Katalog No: 747

 

Yönetim Adresi

EGM Polis Akademisi Başkanlığı Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü

F.S.M. Bulvarı No:218 06200 Yenimahalle/ANKARA

E-posta: polisdergisi@pa.edu.tr

 

Telefonlar

                                                                                                Yazı İşleri Müdürü                : 0312 462 44 60

İdare                                      : 0312 462 44 77

Faks                                       : 0312 462 88 09

Basım Yeri

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı

 Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü

 

Basım Tarihi :  Mayıs 2022

 

Haber Sorumlusu

Tuğçe AĞIRLAR (Komiser Yardımcısı)

 

Dizgi-Tasarım

Burak TOKER (Polis Memuru)

Faruk OKYAY (Polis Memuru)

 

Yayın Kriterleri

   Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğine uygun yazılar kabul edilir.

   Yazıların dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait kişisel görüşler Genel Müdürlüğümüz görüşü olarak kabul edilemez. Yazarlar makalelerindeki kendi düşünce ve söylemlerinden sorumludurlar, bu konuda Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz.

  Dergide yayımlanan yazılar ancak kaynak gösterilmek suretiyle iktibas edilebilir.

   Yayımlanmak için dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

   Dergide yayımlanması istenen makale ve haberler asıl ile birlikte dijital ortamda da (Macintosh veya PC Microsoft Word) gönderilmelidir. Makaleler sanal ortamda işleme tabi tutulduğundan anlatım ve imla bozuklukları yazara aittir.

   Polis dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili diğer dergilerde değerlendirilebilir.

   Dergi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ücretsiz olarak dağıtılır.

   Dergimize www.polisdergisi.pa.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.