POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
KÜNYE


POLİS DERGİSİ KÜNYESİ
5187 Sayılı Basın Kanununa Göre

Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Sahibi
Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

Yayın Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Bayram Ali SONER

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Orçun İMGA
Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN
Prof. Dr. Şenol YAPRAK
Doç. Dr. Murat TINAS

Yazı İşleri Müdürü
İlknur BAYBAŞ (2. Sınıf Emniyet Müdürü)

Editör
Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI

İnceleme Komisyonu
Doç. Dr. Ufuk AYHAN
Doç. Dr. Seda ÖZ YILDIZ
Doç. Dr. Ozan KAVSIRACI
Dr.  Öğr. Üyesi Ülgen ASLAN DÜZGÜN
Arş. Gör. Dr. Niyazi Umut AKINCIOĞLU
Arş Gör. Emre ÖZTÜRK
Arş Gör. Aleyna GÜNER
Arş. Gör. Dilek GÜNGÖR

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ
Prof. Dr. Ali Resul USUL
Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
Prof. Dr. Birol AKGÜN
Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL
Prof. Dr. Erhan AFYONCU
Prof. Dr. Eyüp G. İSBİR
Prof. Dr. Feridun YENİSEY
Prof. Dr. İbrahim Yaşar HACISALİHOĞLU
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Şule TOKTAŞ
Prof. Dr. Yusuf TEKİN
Dr. Murat YILMAZ

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Yayın Periyodu: Üç Ayda Bir Yayımlanır

Yıl: 30  Sayı: 118
EGM Yayın Katalog No: 768


Yönetim Adresi
EGM Polis Akademisi Başkanlığı Matbaa-Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü
F.S.M. Bulvarı No:218 06200 Yenimahalle/ANKARA
E-posta: polisdergisi@pa.edu.tr

Telefonlar
Yazı İşleri Müdürü              : 0312 462 44 60
İdare                                      : 0312 462 44 77 
Faks                                       : 0312 462 88 09

Basım Yeri
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı
Matbaa-Basım ve Yayım Şube Müdürlüğü

Basım Tarihi : Haziran 2024

Haber Sorumlusu
Tuğçe AĞIRLAR (Komiser)

Dizgi - Tasarım
Nurbanu ARSLAN ( Polis  Memuru)

Yayın Kriterleri
•    Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğine uygun yazılar kabul edilir.
•    Yazıların dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait kişisel görüşler Genel Müdürlüğümüz görüşü olarak kabul edilemez. Yazarlar makalelerindeki kendi düşünce ve söylemlerinden sorumludurlar, bu konuda Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz. 
•     Dergide yayımlanan yazılar ancak kaynak gösterilmek suretiyle iktibas edilebilir.
•    Yayımlanmak için dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
•    Dergide yayımlanması istenen makale ve haberler asıl ile birlikte dijital ortamda da (Macintosh veya PC Microsoft Word) gönderilmelidir. Makaleler sanal ortamda işleme tabi tutulduğundan anlatım ve imla bozuklukları yazara aittir. 
•    Polis dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili diğer dergilerde değerlendirilebilir.
•    Dergi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ücretsiz olarak dağıtılır. 
•    Dergimize www.polisdergisi.pa.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.