POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
81 İle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi
81 İle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı. 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilen genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekûn mücadele edilmesi gerekliliğinin önemine vurgu yapıldı.

“2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında; İçişleri Bakanlığının, valiliklerin ve kolluk birimlerinin görev ve sorumluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması istendi. Ayrıca gönderilen genelge ile şiddet mağdurunun yaşam, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması gerektiğinin net bir şekilde altı çizildi.

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede kadına yönelik şiddetle mücadele için atılacak olan adımlar şu şekilde sıralandı:

 • 500 Bin Kolluk Personeli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Hizmet İçi Eğitimle Desteklenecek
 • Kadına Yönelik Şiddet Konusu Kolluk Birimlerinde Zorunlu Ders Olacak
 • Valiler/Kaymakamlar Başkanlığında Komisyonlar Kadına Yönelik Şiddeti Kesintisiz Takip Edecek
 • İldeki Tüm Kamu Görevlileri Seferber Edilecek, Şüpheli Durumlar Kamu Görevlileri Tarafından Şiddet Önleme Merkezlerine İhbar Edilecek
 • Kadın Acil Destek (Kades) Uygulaması Yaygınlaştırılacak
 • Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” Şekil ve İçerik Olarak Değiştirilecek
 • Uyap/Polnet/Jabs/Şönim Ortak Portalının Kurulumu Tamamlanacak
 • Şiddet Failleri İçin Elektronik Kelepçe 81 İlde Yaygınlaştırılacak
 • Tek Bir İşlemle Şiddet Mağdurlarının Bilgilerine 3. Kişilerin Erişimi Gizlenecek
 • Sorumluluklarını Yerine Getirmeyen Belediyeler Denetlenecek
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bünyesindeki Tüm Er/Erbaşlar Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesi Konusunda Eğitilecek
 • Emniyet ve Jandarmada Sadece Kadına Şiddet Konusunda Uzmanlaşan Birimler Kurulacak
 • Şiddet Mağduruna Delil, Belge Aranmaksızın Resen Koruyucu Tedbirler Verilecek
 • Fiziksel Şiddet Barındırmasa Dahi Kadına Yönelik Şiddet Adli Olay Sayılacak
 • Şiddet Uygulayanın Ruhsatlı Silahı Kolluk Tarafından Alınacak
 • Vaka Bazlı Çalışılacak
 • Kollukta Yürütülen İşlemlere İlişkin Kontrol Çizelgesi Hazırlanacak
 • Şönimlerin Personel ve İdari Kapasiteleri Artırılacak
 • Cezaevi Firarilerine Sıkı Takip Yapılacak
 • İşlemleri Hızlandırmak İçin Tebligatlar Posta ile Değil Kolluk Kuvveti Tarafından Yapacak
 • Şiddet Uygulayanlara Sıkı Takip Yapılacak