POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
EMNİYETTE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
EMNİYETTE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen psikoloji, insan davranışlarını tanımlamak, bu davranışları anlamaya ve açıklamaya çalışmak, davranışların altında yatan nedenleri saptamak ve neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışmaktadır.

2004 yılından itibaren merkez ve tüm taşra teşkilatı ile eğitim ve öğretim kurumlarında faaliyet gösteren Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri’nde toplam 147 psikolog görev yapmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri’nde görevli psikologlar Emniyet Teşkilatı bünyesinde görevli personel ve personel yakınlarının, sorunlarının ve ihtiyaçlarının sağlıklı tespit edilebilmesini, çalışma ortamının, bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasını, mesleki ve sosyal hayata uyumunun artırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bireysel ve grup çalışmaları, aile danışmanlığı ile eğitici rehberlik faaliyetleri yürütülmektedir.                                 

Psikolojik Danışma Nedir?

            Psikolojik danışma gizlilik, güven ve mahremiyet sağlanmasını gerektiren, danışan merkezli profesyonel bir süreçtir. Bireyin kendisini tanımasına, bilgi edinmesine, karar verme gücünü geliştirmesine, çevresini ve kendisini doğru algılamasına ve bir takım psikolojik zorlanmalarını çözebilmesine yönelik yapılan yardım sürecidir. Psikolojik danışma ayrıca; kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme konularında ruh sağlığı alanında eğitim almış kişilerden yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

Psikolojik danışmanın amacı telkin ya da tavsiyelerde bulunmak değil danışanın daha önce farkında olmadığı duygu, düşünce ve isteklerini fark etmesine, kendisini anlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktır. Psikolojik danışma süreci danışanların insanları, olayları ve çevrelerinde olup bitenleri olduğu gibi görebilme ve anlayabilme farkındalığı geliştirmelerine de yardımcı olur.

Psikolojik danışma bir anda olup biten bir durum değil, başlangıcı, gelişmesi ve sonu olan bir süreçtir. Bir problem ile yardım istemeye gelen bireylerin bu problemi, belli bir zaman içinde oluşup geliştiğinden, bu sorunun uygun bir biçimde ele alınıp üstesinden gelinmesi de belli bir zamanı gerektirmektedir.

Genellikle uyum problemi, ilişkilerde sorunlar, gündelik zorlanmalar, başarısızlık vb. gibi problemlerle psikologa başvuran bireyler, danışmanın kendilerine hazır bir çözüm yolu göstermesini beklemektedirler. Farkında olmadıkları şey ise görünürde rahatsız oldukları sorunların, aslında daha derinde yatan çatışmaların yüzeye çıkan görüntüleri olduğudur. İşte, danışma süreci boyunca danışmanın amacı bireyin gözlenen davranışlarının altında yatan gerçek nedenlerin farkına varmasını sağlayarak, bunların yerine bireyin kendisine ve çevresine uyumunu sağlayacak yeni tutum ve değerler kazandırmaktır. Bir başka deyişle psikolojik danışma süreci, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak, bireyde davranış değişikliği yaratabilmektir.

Psikolojik danışma sürecinde danışman gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde konuşmak istenen her konuda kişileri yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinler, açık ve dürüst davranır, karşılaşılan sorunları çözümlemede yardımcı olur.

            Psikolojik danışma süreci kendine özgü, profesyonel bir ilişkidir ve gündelik ilişkilerden önemli farkları vardır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği nedir ve ne değildir?

            Personelin kendi isteği ile gelebileceği bir psikolojik danışma merkezidir. RPDBA sevk alınarak gelinen bir yer değildir. Psikolojik danışma hizmetleri tedavi edici yanından çok, ruh sağlığını koruyucu özelliği olan önleyici bir hizmettir. RPDBA’ya hangi kanalla gelmiş olunursa olunsun sicile kesinlikle işlenmez.

            Personelin günlük yaşamda çözümlemekte zorlandığı problemler için psikologlardan yardım alabileceği,  ruh sağlığı bozulmadan başvurması gereken bir danışma merkezidir.

 

RPDBA başvuran kişilerin psikolojik “sorunlu” diye damgalandığı ya da cezalandırılmak amacıyla yönlendirildiği bir büro asla değildir.

Hangi durumlarda RPDBA’dan yardım alınabilir?

 • Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşma gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
 • Kendinizi üzgün ya da değersiz hissediyor, hoşlandığınız şeylere ilginizin azaldığını düşünüyorsanız,
 • Konsantrasyon ve karar verme güçlüğü yaşıyorsanız,
 • Uyku düzeninizde ve yeme alışkanlıklarınızda değişmeler varsa,
 • Kişilerarası ilişkilerde sorunlar yaşıyorsanız,
 • Stres ve kaygı ile baş etmekte güçlük çekiyorsanız,
 • Öfkenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız,
 • Anlaşılmadığınızı ve kendinizi ifade edemediğinizi düşünüyorsanız,
 • Çocuğunuzun aile, okul ve arkadaşlarıyla ilgili problemlerinin olduğunu gözlemlediyseniz,
 • Hayatınızda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız,
 • Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız,
 • İhtiyaç duyduğunuz konularda bilgi almak istiyorsanız,

 

psikologlarla iletişim kurabilirsiniz.

 

Başvuran Bireye Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Doğrudan ya da telefon aracılığı ile yapılan başvurularda ilk olarak ön görüşme/değerlendirme yapılır. Yapılan ön görüşme/değerlendirme sonucunda, bireyin sorun alanına göre yeniden randevu verilebilir. Gerek duyulduğunda ilgili birimlerle irtibat kurularak sorunun en kısa zamanda çözümlenebilmesi sağlanır.

 

Uzm.Psk.Merve NAZLIDIR YÜCE

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği