POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
Kaan Uygulaması 81 İlde Hayata Geçirilecek
Kaan Uygulaması 81 İlde Hayata Geçirilecek

2019 yılında İstanbul ilinde hayata geçirilen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Koordinasyonu Uygulaması (KAAN), 81 il geneline yayılacak. Ülke genelinde hayata geçirilmesi amacıyla devam eden çalışmalar ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca yürütülüyor.

Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları tüm alanlarda, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla hazırlanan, “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Koordinasyonu Uygulaması (KAAN)” 5 Kasım 2018 tarihli Bakanlık Makamının Oluru ile başlandı ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun İstanbul’da tanıtım ve açılışını yaptığı 23 Temmuz 2019 tarihinde resmi olarak hayata geçirildi.

İstanbul ilinde Nisan ayında başlatılan uygulamada, özel güvenlik görevlilerinden genel kolluğa yapılan bildirimlerde; asayiş, narkotik gibi konularda önemli ihbarların olduğu, gündemimizde önemli bir yeri olan “Kadına Şiddet” konusunda da KAAN uygulaması kapsamında oluşturulan iletişim kanalları üzerinden ciddi sayıda bildirimin yapıldığı, suç büyümeden seri bir şekilde genel kolluğun müdahale edebilmesinin sağlandığı görüldü.

 “Türkiye benim ülkem, Türkiye için ben de hazırım” sloganı ile KAAN uygulamasında; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları ve güzergahları ile diğer uygun görülen yerlerde;

Amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulması,

Özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duygularının geliştirilmesi,

Özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi,

Meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlandı.

İstanbul açılışı sonrası uygulamanın sırasıyla Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir illeri olmak üzere, kademeli olarak 24 büyükşehirde ve ülke genelinde hayata geçirilmesi amacıyla devam eden çalışmalar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca yürütülmekte.

 Özel güvenlik genel kolluk işbirliği ve entegrasyonu KAAN projesi kapsamında;

  • Özel Güvenlik Hukuku,
  • Genel Kolluk ile Özel güvenlik İlişkileri,
  • Genel Kollukla İşbirliği ve Koordinasyon,
  • Etkili İletişim,
  • Görev Yeri Güvenlik Farkındalığı ve Kaan uygulaması

konularında uygulama kapsamında görev yapacak genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerine eğitimler verildi.

 

 

Bu kapsamda Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Görev Merkezleri ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleriyle irtibatlı olarak,

  • Gerekli çalışmaların yürütülmesi,
  • Karşılaşılabilecek sorun ve çözüm önerilerine yönelik bilgilendirme ve koordinasyonun sağlanması amacıyla belirlenen illerde koordinatör Başmüfettiş görevlendirmesi yapıldı,
  • Uygulama kapsamına alınacak yerler,
  • Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik yöneticileri ve görevlileri ile genel kolluk personeli belirlenerek, kurumsal iletişim ağları oluşturuldu.

9 Aralık 2019 tarihi itibariyle de Polis Başmüfettişleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personelince uygulamada görev alacak genel kolluk ve özel güvenlik yönetici ve görevlilerinin eğitimlerine başlandı.