POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
POLİS AKADEMİSİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
POLİS AKADEMİSİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

LİDERLİK EĞİTİMİ (KOMİSER)

   Sayın Bakanımızın 2019/2020/2021 yılı içerisinde terfi alan tüm personele yönelik liderlik eğitimlerinin düzenlenmesi talimatı doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 2019/2020 yılı içerisinde Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi eden personele yönelik Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde “Liderlik Eğitimi (Komiser) düzenlenmiştir. “Liderlik Eğitimi (Komiser)”nde mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarabilmeleri amacıyla Genel müdür yardımcılarımız, başkanlarımız, başkan yardımcılarımız ve daire başkan/başkan yardımcılarımız ile birlikte Polis Akademisi Başkanlığında görevli alanında uzman akademik personel eğitici olarak görevlendirilmiştir.

16-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş olan “Liderlik Eğitimi (Komiser)” için 380 personel Başkanlığımız Çamlıca yerleşkesine gelmiş 11 kursiyerin çeşitli nedenlerde eğitimden ilişikleri kesilmiş olup 369 kursiyer ile eğitim tamamlanmıştır.

2021 ve 2022 yıllarında bahse konu eğitimi almamış olan FYO-1, FYO-2, PAEM-1 (sivil kaynaklı) ve PAEM-2 (sivil kaynaklı)  mezunu personele yönelik düzenlenmesi uygun görülen “Liderlik Eğitimi (Komiser)” ile ilgili olarak;

1. Dönemi 18 – 22 Ekim 2021 tarihleri arasında 554 personele planlanmış olup, 509 kursiyer 
eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

2. Dönemi 1 - 5 Kasım 2021 tarihleri arasında 555 personele planlanmış olup, 516 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

3. Dönemi 08 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında 544 personele planlanmış olup, 504 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

4. Dönemi 15 - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 567 personele planlanmış olup, 509 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

5. Dönemi 22 - 26 Kasım 2021 tarihlerinde 558 personele planlanmış olup, 484 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

6. Dönemi 13 - 17 Aralık 2021 tarihlerinde 552 personele planlanmış olup, 475 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

7. Dönemi 20 - 24 Aralık 2021 tarihlerinde 505 personele planlanmış olup, 468 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

8. Dönemi 28 Şubat - 04 Mart 2022 tarihlerinde 511 personele planlanmış olup, 446 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

9. Dönemi 07 - 11 Mart 2022 tarihlerinde 490 personele planlanmış olup, 339 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

Söz konusu eğitim toplamda 4.619 personele verilmiştir.

SİLAH BİLGİSİ VE ATIŞ EĞİTİMİ

   Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında görevli ve büyükelçi olarak ataması öngörülen ve kıdemli büyükelçi olarak görev yapan personelin görevlerinde daha etkin ve verimli olmalarını sağlamak güvenli silah kullanımı ve temel atış becerisi kazandırmak amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde dönemler halinde  “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi”  ve “Güvenli Silah Kullanımı Eğitimi” düzenlenmiştir.

  24 Eylül 2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 78 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,

  08 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 3 günlük program dahilinde 101 personele “Güvenli Silah Kullanımı Eğitimi”,

  30 Kasım 2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 7 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,

  06 Haziran 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 19 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,

  14 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 32 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,

  25 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 21 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,

  30 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 28 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” verilmiş olup, toplam 286 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı personeline eğitim düzenlenmiştir.

POLİS EĞİTİCİLERİNİ GELİŞTİRME UZMANLIĞI KURSU

   Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görev alacak personele eğiticilik becerisinin kazandırılması amacıyla Polis Eğiticilerini Geliştirme Uzmanlığı Kursu (PEGU) düzenlenmektedir. 2022 Yılı içerisinde 2 Dönem halinde düzenlenmiş olup 97 kursiyer eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

POLİS EĞİTİCİLERİNİ GELİŞTİRME UZMANLIĞI (PEGU)KURSU ALAN PERSONEL YILLARA GÖRE DAĞILIMI

POLİS EĞİTİCİLERİNİ GELİŞTİRMİ UZMANLIĞI

KURSU

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TOPLAM

14

-

15

45

44

97

215

 

POLİS MEMURLARINA YÖNELİK TEKAMÜL EĞİTİMİ

   Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüklerinden 18, 20, 21, 22 ve 23. Dönem olarak 44.178 personel mezun edilmiştir. Başkanlığımız koordinesinde Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan ve halen aktif olarak çalışan personele yönelik tekamül eğitimi verilmektedir.

Söz konusu personele yönelik;

1.Dönem 500 Polis Memuru planlanmış, 411 personel eğitimi tamamlamıştır.

2. Dönem 500 Polis Memuru planlanmış, 415 personel eğitimi tamamlamıştır.

3. Dönem 988 Polis Memuru planlanmış, 747 personel eğitimi tamamlamıştır.

4. Dönem 976 Polis Memuru planlanmış, 747 personel eğitimi tamamlamıştır.

5.Dönem 1.822 Polis Memuru planlanmış, 1.445 personel eğitimi tamamlamıştır.

6. Dönem 1.796 Polis Memuru planlanmış, 1.402 personel eğitimi tamamlamıştır.

7.Dönem 1.662 Polis Memuru planlanmış, 1.322 personel eğitimi tamamlamıştır.

8.Dönem 850 Polis Memuru planlanmış, 683 personel eğitimi tamamlamıştır.

9.Dönem 2.271 Polis Memuru planlanmış, 1.824 personel eğitimi tamamlamıştır.

10.Dönem 2.281 Polis Memuru planlanmış, 1.899 personel eğitimi tamamlamıştır.

11.Dönem 1.904 Polis Memuru planlanmış, 1663 personel eğitimi tamamlamıştır.

Toplam 11 Dönemde 12.558 personele Tekamül Eğitimi verilmiştir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ (İNGİLİZCE)

   Başkanlığımızca, İçişleri Bakanlığı Yurtdışı teşkilatını oluşturmak üzere “İçişleri Müşaviri” kadrosuna atama işlemleri tamamlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personele yönelik olarak 2018 yılı içerisin de 36 kursiyerin katılımıyla “Yabancı Dil (İngilizce) Kursu” düzenlenmiştir.

  Yurtdışında görevlendirilecek Emniyet Teşkilatı personelinin etkili iletişim kurabilecek dil yeterliliğine ulaşabilmesi, yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi ve personelimizin uluslararası kuruluşlarda (BM, AGİT)  teşkilatımızı en iyi şekilde temsil edebilmesi amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında “Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Eğitimin 1. Dönemi ( Yaz Dönemi Yoğunlaştırılmış Dil Eğitimi)

  Kursun yaz dönemi için 6 (altı) hafta süreli 26 Temmuz– 03 Eylül 2021 tarihleri arasında yoğun program “Yabancı Dil (İngilizce) Kursu” TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı eğitim sınıflarında Komiser ve Komiser Yardımcısı rütbesinde 20 kursiyer başarıyla tamamlamıştır.

Eğitimin 2. Dönemi (Sonbahar- Güz Dönemi Yoğunlaştırılmış Dil Eğitimi)

  Kursun güz dönemi Eylül ayı içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Çamlıca Yerleşkesinde bulunan eğitim sınıflarında 22 Eylül – 17 Aralık 2021 tarihleri arasında 13 hafta süreli olmak üzere 38 kursiyer başarıyla tamamlamıştır.

Eğitimin 3. Dönemi

   A Kuru Düzeyinde Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi; 03 Ocak 2022 tarihinde haftada 25 saat  (13) hafta toplam (325) saat süreli, 20 kursiyere Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde düzenlenmiş olup 19 kursiyer başarılı olmuştur.

   A Kuru Düzeyinde Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi; 06 Ocak 2022 tarihinde haftada 10 saat  (12) hafta toplam (120) saat süreli, 16 kursiyere yönelik Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde düzenlenmiş olup 15 kursiyer başarılı olmuştur.

   B Kuru Düzeyinde Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi; 06 Ocak 2022 tarihinde haftada 10 Saat  (12) hafta toplam (120) saat süreli, 10 kursiyere yönelik Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde düzenlenmiş olup 8 kursiyer başarılı olmuştur.

Eğitimin 4. Dönemi

   B Kuru Düzeyinde Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi; 11 Nisan 2022 tarihinde haftada 20 saat (12)  hafta toplamda (240) saat süreli, 14 kursiyere yönelik Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde düzenlenmiş olup 14 kursiyer başarı olmuştur.

Eğitimin 4. Dönemi

  A1 Kuru  Düzeyinde Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi 15 Ağustos – 04 Kasım 2022 tarihleri arasında 12 hafta süreli (120) saat süreli düzenlenmiş olup, 23 kursiyer başarılı olmuştur

Yabancı Dil Sınavı (YDS) Kursu

   17 Ağustos – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında 12 hafta süreli toplamda 60 saat olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Gölbaşı Yerleşkesinde bulunan eğitim sınıflarında düzenlenmiş olup, 19 kursiyer başarılı olmuştur.

   Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimlerini toplamda 156 kursiyer başarıyla tamamlamıştır.

SAVAŞ MUHABİRLİĞİ EĞİTİMİ

   Polis Akademisi Başkanlığı ile Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü arasında 19.04.2012 tarihinde imzalanan ve 12.10.2015 tarihinde yenilenen Savaş Muhabirliği Eğitimi Protokolü çerçevesinde, savaş muhabirliği eğitimleri düzenlenmektedir.

Savaş Muhabirliği Eğitiminde 2012 yılından bugüne kadar; 263’ü Anadolu Ajansı personeli, 224’ü yabancı uyruklu (Amerika, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Cezayir, Çad, Etiyopya, Fas, Filipinler, Filistin, Gine, Güney Sudan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İngiltere, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Kırgızistan, Kosova, Libya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moldova, Moğolistan, Moritanya, Myanmar, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Sırbistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tunus, Ukrayna, Ürdün, Yemen, Yunanistan) olmak üzere toplamda 50 farklı ülkeden 487 kursiyere eğitim verilmiştir.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLE ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOORDİNESİNDE  DÜZENLENEN SAVAŞ MUHABİRLİĞİ EĞİTİMLERİ

S. No

Eğitimin Adı

Tarih

Kursiyer

Yerli

Yabancı

Toplam

1

1-12. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

Eylül 2018'e kadar

186

91

277

2

13. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

03-14 Eylül 2018

0

24

24

3

14. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

22 Nisan-03 Mayıs 2019

13

3

16

4

15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

22 Temmuz - 02 Ağustos 2019

0

21

21

5

16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

26 Ağustos - 06 Eylül 2019

12

5

17

6

17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

23 Eylül - 04 Ekim 2019

0

23

23

7

18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

09 - 20 Ağustos 2021

0

22

22

8

19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

01 - 12 Kasım 2021

16

5

21

9

20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

21 Mart - 01 Nisan 2022

16

3

19

10

21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

20 Haziran - 01 Temmuz 2022

8

14

22

11

22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

26 Eylül – 07 Ekim 2022

12

13

25

TOPLAM

263

224

487

 

  Eğitimde Genel Müdürlüğümüz birimleri tarafından (Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü,  Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı,  Koruma Dairesi Başkanlığı, Trafik Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı,  Kriminal Dairesi Başkanlığı);

   İlkyardım, Yanıklar ve Yaralanma, Toplumsal Olaylar, Kurşun Geçirmez Ekipman, Gaz Maskesi Kullanımı, Sığınmacılar ve Mülteci Kampları, Olağanüstü Hallerde Teknoloji ve Bilgi İletim Güvenliği, Yakın Savunma, Ortadoğu Jeopolitiği, Suda Hayatta Kalma (Teorik ve Uygulama), İkna Stratejileri ve Algı, Araç Güvenliği ve İleri Sürüş Teknikleri, Silah, Balistik (Teorik-Pratik) Adam Kaçırma, Rehin Alma, Kontrol Noktaları, İntikal, Pusu ve Pusudan Korunma Yöntemleri, Rota Belirleme ve Gece Yön Bulma Uygulamaları, Sığınak Yapma, Soğuktan Korunma, Cihazları Yağmurdan Koruma, Gece Baskınlarında Yapılacaklar, Silah Seslerini Tanıma, Kişisel Güvenlik Sızma Parkuru, Patlayıcılar, Mayın ve Bubi Tuzakları ve Tehlikeli Alanlar, Terör ve Terörizm,  FETÖ Yapılanması ve FETÖ ile Mücadele, Risk Analizi ve Genel Görev Prosedürü konuları olmak üzere 19 konu başlığı,

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; 

  Rota belirleme ve Harita Okuma, Hava ve Deniz Operasyonları, KBRN Saldırıları, Savaş Teorisi ve Terminolojisi, Savaş Hukuku olmak üzere 5 konu başlığı,

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü tarafından;

Olağanüstü Durumlarda Medya Yönetimi ve Yayın İlkeleri ve Haber Konusu Olarak Doğal Afetler olmak üzere 2 konu başlığı,

AFAD tarafından;

Haber Konusu Olarak Doğal Afetler konusu işlenmektedir.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE YÖNELİK TEKAMÜL EĞİTİMİ

   Polis Akademisi Başkanlığınca 2018 yılı itibariyle verilmekte olan eğitimi almamış Çarşı ve Mahalle Bekçisi personele yönelik görevlerini daha etkin olarak yerine getirmeleri ve bilgilerinin yenilenmesi amacıyla 9.554 personele Tekamül Eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1. Dönem 343 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 301 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

2. Dönem 341 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 305 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

3. Dönem 1.105 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 948 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

4. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 1.066 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

5. Dönem 1.427 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 1.256 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

6. Dönem 1.926 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 1.728 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

7. Dönem 485 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış, 418 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

8. Dönem 600 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış 571 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

9. Dönem 793 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış 712 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

10. Dönem 2.103 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış 1.297 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

11. Dönem 696 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlanmış 233 personel eğitimi başarıyla tamamlamıştır.

Toplam 10 dönemde 8.835 personele Tekamül Eğitimi verilmiştir.

TEMEL KOLLUK EĞİTİMİ

  Polis Akademisi Başkanlığınca, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gümrük Muhafaza personeline yönelik olarak Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2016 – 2017 – 2019 – 2021 yıllarında 2’şer dönem halinde, “Temel Kolluk Eğitimi” düzenlenmiş, bahse konu eğitime toplamda 1160 personel başarıyla tamamlamıştır.

28 Kasım – 09 Aralık 2022 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde, 38 Gümrük Muhafaza personeline yönelik “Temel Kolluk Eğitimi II” düzenlenmiştir. Polis Akademisi Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman eğiticiler görevlendirilmiştir

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeline yönelik;

2016 yılı içerisinde 2 dönem halinde 393 personele,

2017 yılı içerisinde 2 dönem halinde 300 personele,

2019 yılı içerisinde 2 dönem halinde 289 personele,

2021 yılı içerisinde 2 dönem halinde 178 personele,

2022 yılı içerisinde 1 dönem halinde 38 personele olmak üzere toplamda 1198 personele eğitim verilmiştir.

“Temel Kolluk Eğitimi” Ders Programında;

  İnsan Hakları, Temel Hukuk Bilgisi (Silah ve Zor Kullanma Mevzuatı), Halkla İlişkiler, Etkili Müzakere Teknikleri, Kitle Psikolojisi ve Grup Dinamiği, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, Mesleki Yazışma (Adli yazışmada tutanak tutma), Saha Güvenliğinin Sağlanması/Toplu Hareket Etme Teknikleri/Toplu Olaylara Müdahalede Uygulanan Teknik, Taktik ve Düzenlemeler/Gaz Bombası ve Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi, Narkotik Suçlar ve Uyuşturucuyla Mücadele, Patlayıcı Madde Eğitimi (Fünye ile Bomba Patlatma), Sabit Kontrol Noktası Oluşturma Kişi ve Araç Durdurma ve Arama, Seyir Halinde Araç Durdurma, Kontrol ve Arama (Kapan Kullanımı), Techizat Güvenliği ve Görüşme Duruşu, Kişi Durdurma, Boş Elle Kontrol, Ayakta-Diz Çökerek ve Yatırarak Kelepçeleme ve Üst Araması, Taşıma Teknikleri, Tutuşlardan Kurtulma ve Sinir Baskı Teknikleri, Milli Silahların Tanıtımı, Uygulamalı Silah ve Atış eğitimi gibi teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır.

SİLAH BAKIM VE KULLANMA EĞİTİMİ

2020 yılından itibaren Başkanlığımızca;

 Ağrı, Ankara, Aksaray, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bingöl, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Manisa, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şırnak, ve Van olmak üzere toplamda 24 ilde bulunan Orman Bölge/İşletme Müdürlüklerinin talepleri üzerine kadrolarında görevli Sözleşmeli Mühendis ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik 1 gün süreli “Silah Bakım ve Kullanma Eğitimi” düzenlenmiştir. Bahse konu eğitimi 714 personel başarıyla tamamlamıştır.

Eğitim Programında;

Kursun Amacı, Silahın Kanuni Tanımları
Silah Kullanma Yetkisi (PVSK 16 Md.)

Silah ile İlgili Emniyet Tedbirleri
Silahın Genel Parçalarının Tanıtımı ve Silah Bakımı

Silah Kavrama, Nişan Alma, Tetik Nefes Çalışması
Alt Hazır Duruş Çalışması

Silah Alt Hazır Dolduruş Yapma ve Atış

Silah Kılıftan Çıkarılarak Kur-At Çalışması

Silah Kılıftan Çıkarılarak Şarjör Değiştirerek Atış Çalışması konuları yer almaktadır.

TAMAMLAMA EĞİTİMİ

   Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapacak amir sınıfı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim-öğretime başlayarak 2015-2016 yılları içerisinde eğitim-öğretimini tamamlayan (FYO-1 ve FYO-2 mezunu)  “Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi” almayan personele yönelik 07 Kasım - 02 Aralık 2022 (1. dönem) ve 05 Aralık- 30 Aralık 2022 (2.dönem) tarihleri arasında 2 dönem halinde “Tamamlama Eğitimi” düzenlenmesi planlanmıştır.

 Söz konusu eğitimin 1.döneminde 670 kişi kursiyer başarılı olmuştur.