POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
POLİS AKADEMİSİ HİZMETİÇİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
POLİS AKADEMİSİ HİZMETİÇİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığında görevli ve Büyükelçi olarak ataması öngörülen ve Kıdemli Büyükelçi olarak görev yapan personelin görevlerinde daha etkin ve verimli olmalarını sağlamak güvenli silah kullanımı ve temel atış becerisi kazandırmak amacıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde dönemler halinde  “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” düzenlenmiştir.

  • 24 Eylül 2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 78 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,
  • 08 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 3 günlük program dahilinde 101 personele “Güvenli Silah Kullanımı Eğitimi”,
  • 30 Kasım 2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 7 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,
  • 06 Haziran 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 19 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,
  • 14 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 32 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,
  • 25 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 21 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” ,
  • 30 Kasım 2022 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 28 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” verilmiş olup, toplam 286 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı personeline eğitim düzenlenmiştir.
  • 03 Ocak 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 63 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” verilmiş olup, toplam 349 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı personeline eğitim düzenlenmiştir.
  • 23 Haziran 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 14 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” verilmiş olup, toplam 363 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı personeline eğitim düzenlenmiştir.
  • 06 Aralık 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 1 günlük program dahilinde 83 personele “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” verilmiş olup, toplam 446 Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı personeline eğitim düzenlenmiştir.

II. Kademe Liderlik Eğitimi

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmesini sağlamak, aidiyet bilincinin ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Komiser rütbesinden Başkomiser rütbesine terfi eden personele yönelik Polis Akademisi Başkanlığınca 20 Kasım – 01 Aralık 2023 tarihleri arasında “II. Kademe Liderlik Eğitimi” düzenlenmiş olup 287 kursiyerin katılımı ile tamamlanmıştır.

Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi Eğitici Yetiştirme Kursu

Başkanlığımızca, terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak ve personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneğin kazandırılması amacıyla, taşra teşkilatında görevli personele yerinde eğitim verecek eğitici personeli yetiştirmek amacıyla “Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi Eğitici Yetiştirme Kursu” düzenlenmektedir.

Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi Eğitici Yetiştirme Kursu Alan Personelin Yıllara Göre Dağılımı

Acil Müdahale, Şüpheli Kişi Ve Araç Durdurma, Arama Ve Güvenli Müdahale Eğitimi  Eğitici Yetiştirme Kursu

2017    

 2018     

2019    

2020     

2021      

2022       

2023     

TOPLAM  

574          

337  

334

264 

3.464

1.988

107 

7.068  

Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi

Başkanlığımızca, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan tüm personele nefret suçu konusunda eğitim verecek personeli yetiştirmek amacıyla, “Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi”nin düzenlenmektedir.

Yasa Uygulayıcıları İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi Alan Personelin

Yıllara Göre Dağılımı

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

  TOPLAM

55

-

315

300

195

142

        113

         72

 1.192

Liderlik Eğitimi (Komiser)

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi eden personele yönelik Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 10 (on) dönem halinde “Liderlik Eğitimi (Komiser)” düzenlenmiş olup, 2023 yılı içerisinde Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi eden personel ile geçmiş yıllarda düzenlenen eğitimlere geçerli mazeretleri sebebiyle (hastalık, izin, rapor vb. sebeplerden) katılamayan personele yönelik düzenlenen “Liderlik Eğitimi (Komiser) Eğitimi” kapsamında 02-06 Ekim 2023 tarihleri arasında 533 kursiyer, 09-10 Ekim 2023 tarihleri arasında 533 kursiyer ve 16-20 Ekim 2023 tarihleri arasında 536 kursiyerin katılımı ile tamamlanmıştır.

24. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

Polis Akademisi Başkanlığı ile Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü arasında 19.04.2012 tarihinde imzalanan ve 12.10.2015 tarihinde yenilenen Savaş Muhabirliği Eğitimi Protokolü çerçevesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca Savaş Muhabirliği Eğitimleri düzenlenmektedir. Savaş Muhabirliği Eğitiminin 24. Dönemi 06–17 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 12 gün süren söz konusu eğitime, Türkiye (11),  Afganistan (1), Bangladeş (1), Cezayir (1), Çad (1), El Salvador(1), Etiyopya(1), Filipinler(1), Hırvatistan (1), Kenya(1), Lübnan(1), Tunus(1), Uganda(1), Ukrayna(1) vatandaşı kursiyerler katılım sağlamış olup 24 kursiyer eğitimi başarı ile tamamlamıştır.

Staj Eğitimcisi Eğitimi Kursu

Polis Akademisi Başkanlığınca, 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde, staj eğitimcisi yetiştirmek amacıyla Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personele 20-21 Kasım 2023 tarihleri arasında “Staj Eğitimcisi Eğitimi Kursu” düzenlenmiş olup 57 kursiyer eğitimi başarı ile tamamlamıştır.

Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi

Polis Akademisi Başkanlığınca, 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı doğrultusunda Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personelin şüpheli kişi üst araması, yol aramalarında araç durdurma, arama ve güvenli müdahale konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere düzenlenecek eğitimlerde görevlendirilecek eğitici personeli yetiştirmek amacıyla, 04-08 Aralık 2023 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde “Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğiticilerinin Eğitimi” düzenlenmiş olup 108 kursiyer eğitimi başarı ile tamamlamıştır.