POLİS DERGİSİ
POLİS DERGİSİ
HABERLER
Siz Kimin Askerisiniz?
Siz Kimin Askerisiniz?

Darbe girişimine tepki göstererek, korkusuzca tankın önüne yatan Metin Doğan, 15 Temmuz kahramanların­dan sadece birisi. Atatürk Havalimanı’nda bir tankın önüne yatan Doğan, 40 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu­ğunu vatanı ve milleti için çok şeyden vazgeçebileceğini ifade etti.

 

Metin Doğan, “Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken ‘Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ ta­rafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağır­maya devam ettim. Sonra tank hare­ket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altına yattım. Tam o sırada durdu.” dedi.

“Belki de Bu Gece Öleceğim”

Doğan, “Ben bu alçak saldırıyı duyar duymaz kendimi sokağa at­tım. Ankara’dan gelen misafirlerin ve kardeşim bana engel olmaya çalıştı ancak ağabeyim destek oldu. Atatürk Havalimanı önüne gitmek için taksi bulamadım. Motosiklet kullanan bi­rini gördüm. Onu durdurdum. ‘Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?’ dedim. Gözlerimden ne kadar çok gitmek istediğimi anlayın­ca bunu kabul etti. Yüzünü bile tam görmedim. O kişiye, ‘Bak kardeş seni tedirgin etmemek için söylemedim ancak belki de bu gece öleceğim. Bu paraya ihtiyacım yok. Al kendine ben­zin parası yap’ dedim. Tüm ısrarları­ma rağmen kabul etmedi. Ona dualar ederek vedalaştım ve havaalanının gi­rişinde tankları ve askerleri gördüm.”

Metin Doğan, Atatürk Havali­manı önüne geldiğinde mermi sesleri duyduğunu ve uzakta telsizli kişiler gördüğünü ifade ederek, “Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fır­ladım. Askerin üzerine doğru gider­ken ‘Ben Türk askeriyim, siz kimin as­kerisiniz?’ diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdür­düm. Sağ tarafımda yerde ellerinde si­lahlarıyla duran, sol tarafımdan kam­yonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Bende tankın sağ paletinin altına yattım. Tam o sıra­da durdu.” diye konuştu.

Doğan, askerlerin tank paleti­nin önünden kalkması için kendisini sürekli uyardığını ve aksi takdirde vu­rulacağını söylediğini belirtti. Onlar bağırdıkça kendisinin de yüksek ses­le, “Siz kimin askerlerisiniz?” diye sor­maya devam ettiğini aktaran Metin, şöyle devam etti:

“Bu sırada tank üstüme doğru biraz hareket etti. Ben de bu sefer sol paletin önüne yattım. Tank hareketini durdurunca üzerimi çıkardım ayağa kalkarak tepkimi göstermeye devam ettim. Ondan sonra tankın üzerin­de 3 kişi gördüm. ‘Biz de sizdeniz’ dediler. O laftan sonra sakinleştim. Ardından polis müdürü olduğunu düşündüğüm bir kişi çıkmamla ilgili bir çağrıda bulundu ve ben de tan­kın önünden ayrıldım. Bu arada 20 kişilik grupta bölgeye geldi.” Doğan, kendi halkını öldürmeye kalkanların akıl tutulması yaşandığını vurguladı. Olaylar sırasında ölüm anının gel­diğini hissettiğini dile getiren Metin Doğan, “O ölüm anını yaşamak için bekledim. Çünkü beni sürekli uyarı­yorlardı ve aksi takdirde ateş edecek­lerini söylüyorlardı. Tüm hareketimin 5-10 dakika arasında gerçekleştiğini düşünüyorum. Eğer darbeciler başa­rıya ulaşacak olsalardı, ölmeyi ve o anı görmemeyi çok isterdim. O zaman kendimi mutlu hissedecektim. Tank üzerimden geçseydi 161 kişi gibi şe­hit olacaktım.” şeklinde konuştu. Me­tin, Türk milletinin 15 Temmuz gece­si bir destan yazdığını, Vatan Caddesi, Genelkurmay Karargahı, Özel Kuv­vetler Komutanlığı gibi yerlerde kah­ramanlıklar yaşandığını vurguladı.